Waar staan we voor en waar gaan we voor

Waar staan we voor en waar gaan we voor. 
Bij ons is ieder kind welkom, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. Wij handelen op basis van onderstaande kernwaarden die aansluiten bij de katholieke wortels van onze school in het dorpse karakter van Chaam. Op De Driesprong, mogen kinderen ontdekken wie ze zijn. Dit doen we door uit te gaan van een open en respectvolle houding naar elkaar en naar onze partners. Wij verwachten hetzelfde van hen.  

Onze kernwaarden: 
Met onze kernwaarden geven we aan wat we belangrijk vinden. We laten zien waar we voor staan. 
 

Geluk: Een gelukkig kind is het ultieme doel. Geluk kun je vinden op verschillende manieren. Wij beogen geluk na te streven waarbij kinderen zich veilig en geborgen voelen. Hun welbevinden is goed en in balans. Deze basis vormt een mooie kans om tot ontwikkeling en groei te komen. Met een gezonde dosis plezier, en in een respectvolle omgeving, treden wij de wereld en het onderwijs tegemoet. 


Aandacht: Iedereen heeft liefde en aandacht nodig. Elk kind bij ons op school willen wij dit geven. Wij realiseren ons ook dat elk kind uniek is. Dit betekent dat iedereen specifieke behoefte(n) heeft. Wij streven ernaar om elk kind de zorg en uitdaging te geven die het nodig heeft en verdient. De betrokkenheid bij het kind is groot. Andersom verwachten wij ook dat er betrokkenheid is richting school. Logischerwijs van de kinderen, maar zeker ook van de ouders, als belangrijke partner.  


Kwaliteit: De Driesprong is een inspirerende onderwijsplaats. We zijn betrokken en zetten elkaar vanuit positieve energie aan tot ontwikkeling. Dat komt tot uiting in ons onderwijs, waarin wij kinderen helpen op zoek te gaan naar de beste versie van zichzelf. Dit doen we in een uitdagende en professionele leer- en werk omgeving. Deze omgeving helpt ons om continu te werken aan onze eigen kwaliteit en ontwikkeling in een professionele organisatie. Openheid: We zijn als krachtige dorpsschool verankerd in de plaatselijke gemeenschap. We zetten onze verbindende kwaliteiten binnen onze organisatie en onze lokale netwerken optimaal in. Communicatie speelt een belangrijke rol in het leven van mensen, zowel digitaal als fysiek is open en eerlijke communicatie helpend om een waardevolle dialoog
 en gemeenschap te krijgen. Visie-4-luik: Onderstaand model (visie-4-luik) helpt ons om de belangrijke vragen te beantwoorden. Waarom bestaan wij en waar gaan wij heen? De richtinggevende uitspraken werken als een kompas en geven ons houvast bij keuzes en overwegingen. 
 
                        Afbeelding met tekst, schermopname, LettertypeAutomatisch gegenereerde beschrijving
 
Cookie instellingen