Team

Het team van de Driesprong wordt gevormd door:

Directie team:

  • Directeur: Erik Peters         

Zorgafdeling:

  • Intern begeleider: Marjolein van Dort
  • Remedial teacher
  • Meer- en Hoogbegaafdheid specialist

Leerkrachten:

  • Groepsleerkrachten
  • Vakleerkracht gymnastiek

Onderwijs Ondersteunend Personeel:

  • Leraarondersteuner
  • Onderwijsassistent
  • Conciërge
Cookie instellingen