Continurooster

Na een experiment is De Driesprong sinds 2021 overgestapt op het continurooster. Hierdoor is er een andere invulling van de lunch (en speeltijd). De TussenSchoolseOpvang (TSO) is er nu feitelijk voor elke leerling. De lunch wordt in de klas opgegeten waarna de leerlingen buiten gaan spelen. 

Hoe organiseren we het lunch-/speelmoment tussen de middag?: 

 • De lunch en speeltijd bestaat grofweg uit 2 delen, 15 minuten lunchen en 15 minuten spelen.
 • De ervaring leert dat kinderen in de bovenbouw veelal eerder klaar zijn met eten. We hebben de afspraak gemaakt dat zij eerder naar buiten kunnen (na 10 minuten).Surveillance vanuit TSO is dan al op het plein aanwezig. De meeste bovenbouw kinderen hebben hierdoor 20 minuten buitenspeeltijd. 
 • We zien dat kinderen in de onder- en middenbouw veelal meer tijd nodig hebben om te eten. Hier is in voorzien bij de planning en begeleiding.  
 • De kleuterklassen blijven langer buitenspelen, waarbij de kleuterleerkrachten het tweede deel surveilleren. Hierdoor hoeven kleuters maar 1 x jassen aan en uit te doen en spelen ze toch langer buiten dan 15 minuten. Dit is effectief en prettig voor zowel leerlingen als leerkrachten.  
 • We hebben voor de middenbouw en de bovenbouw een aparte Chillruimte gemaakt. Dit is een ruimte waar kinderen die na de lunch tot rust willen komen in plaats van buitenspelen kunnen vertoeven onder begeleiding van een TSO-medewerker. Het groepje kinderen dat naar de Chillruimte gaat wordt altijd in samenspraak met de leerkrachten samengesteld. 
 • Surveillance tijdens de lunch en/of het buitenspelen gebeurt door leerkrachten en/of TSO medewerkers. We zien dat naarmate de kinderen ouder worden er meer ondersteuning vanuit de leerkrachten wenselijk is. 
 • De TSO wordt samen met vrijwilligers georganiseerd en uitgevoerd. De beschikbaarheid van de TSO-vrijwilligers is cruciaal om de gewenste kwaliteit en inhoud te behalen.
   

Hoe wordt het continurooster gefinancierd?: 

 • Wij komen uit een organisatie en situatie waar kinderen gebruik konden maken van TussenSchoolseOpvang georganiseerd door St. TSO Lunchaamer tegen betaling. Op het moment dat je collectief overblijft en een continurooster invoert mag je daar als school géén verplichte bijdrage voor vragen, je kunt alléén vragen om een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage is separaat van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de Ouder Raad. 
 • Het team en de MR van De Driesprong zijn van mening dat de organisatie van een continurooster niet ten koste mag gaan van de onderwijskwaliteit. We vragen ouders  om een financiële bijdrage te leveren voor de professionele en kwalitatieve organisatie van het continurooster.  
 • We willen de minimale kostprijs doorbereken aan ouders, waarvan we uitgaan van een bedrag per leerling per schooljaar. Vanuit het organisatiemodel wat we hebben gekozen en een ingeschatte betalingsbereidheid komt dit neer op een bedrag van € 115 per leerling per schooljaar
 • Hieronder ziet u de verschillen in prijs tussen de oude situatie en de nieuwe situatie

 

OUDE SITUATIE 

NIEUWE SITUATIE 

€ 2,30 per overblijfbeurt  
per kind 

kosten per jaar  
(St. TSO Lunchaamer) 

bijdrage continurooster  
per jaar per kind 

1 kind 1 x overblijven per week 

€ 92 

€ 115 

 

€ 0,72 per overblijfbeurt  
per kind 

 

1 kind 2 x overblijven per week 

€ 184 

1 kind 3 x overblijven per week 

€ 276 

1 kind 4 x overblijven per week 

€ 368 


Hoe wordt de vrijwillige bijdrage geïnd?:

De vrijwillige bijdrage wordt op de volgende manier en op de volgende momenten geïnd:

 • Oktober:
   
  • eerste verzoek tot betaling -> collectief via IDEAL betaalverzoek op mailadres wat bekend is binnen Parnassys. (Leerling administratiesysteem). Voorafgaand aan het betaalverzoek wordt er een algemeen bericht verstuurd via de schoolapp.
 • November:
  • eerste herinnering voor degene die nog niet hebben betaald -> collectief via IDEAL betaalverzoek op mailadres wat bekend is
  •  binnen Parnassys. (Leerling administratiesysteem). Voorafgaand aan het betaalverzoek wordt er een algemeen bericht verstuurd via de schoolapp.
 • December:
  • Laatste herinnering -> mensen ontvangen een persoonlijk bericht -> géén algemeen bericht via de schoolapp

 

 Wat doen we met ouders die in termijnen willen betalen?:

 • Onze voorkeur gaat uit naar een eenmalige betaling. Dit scheelt aanzienlijk in de administratieve last.
 • Mochten ouders in termijnen willen betalen dan maken zij dit kenbaar via mail aan de directie. info.driesprong@hetgroenelint.nl Deze optie wordt in het standaard betaalverzoek opgenomen. Zij geven enkel optie A of B aan en zijn niet genoodzaakt tot verdere uitleg.
 • Termijnen worden berekend over het bedrag dat verschuldigd is aan alle kinderen uit het gezin

opties

betalen in

termijn 1

termijn 2

termijn 3

A

2 termijnen

Oktober 50 %

April 50 %

 

B

3 termijnen

Oktober 50 %

April 25 %

Juni/juli 25%


Wat doen we met kinderen die gedurende het jaar instromen of in groep 1 zitten (4 dagen naar school)?:

 • Voor instromers en/of groep 1 kinderen hanteren we de volgende bedragen en betaalmomenten.

periode

instromer

Groep 1 leerling

betaalverzoek

augustus - november

100 % van bedrag

80 % van bedrag

Regulier (oktober)

december - maart

67 % van bedrag

50 % van bedrag

april

April – juli

35 % van bedrag

30 % van bedrag

Juni/juli

 

Wat als er onvoldoende binnenkomt uit de vrijwillige ouderbijdrage?  

 • Als blijkt dat er onvoldoende binnenkomt om kostendekkend te werken, dan moeten we hier acties aan verbinden.  
 • Als er onvoldoende binnenkomt gaan de kosten van de organisatie gewoon door. Deze kosten zullen dan helaas betaald moeten worden uit middelen die eigenlijk voor onderwijs van onze leerlingen zijn bedoeld. Vanaf dat moment zullen we overwegen of we terug moeten schakelen naar het oude model (tegen betaling overblijf met een organiserende partner), echter de partner is niet op voorhand bekend, evenals de tarieven die dan berekend worden.  

   

Wat als er meer binnenkomt uit de vrijwillige ouderbijdrage? 

 • Bij een hoge betalingsbereidheid is er een overschot op de kosten om het continurooster te organiseren. Vanuit een transparante manier van organiseren, financieren en verantwoorden zullen we de teveel geïnde gelden verrekenen in de vrijwillige bijdrage voor het komende schooljaar. 
 • Wij gaan géén overdadig spaarpotje creëren om het continurooster te kunnen organiseren. Wij zullen hierin transparant optreden in samenspraak met de MR. 
Cookie instellingen