De OR

Als Ouderraad (OR) hebben we, bij alle activiteiten die op de Driesprong georganiseerd worden met onze hulp en inzet, het doel om een prettig, veilig en inspirerend schoolklimaat te bevorderen. We willen een gemakkelijk bereikbaar aanspreekpunt voor ouders zijn, over zaken die geen betrekking hebben op inhoudelijke leeractiviteiten.
 
De Driesprong kent gedurende elk schooljaar vele activiteiten. 
Voorbeelden hiervan zijn:
 
Schoolfotograaf
Sinterklaasviering
Kerstmis
Carnaval
Pasen
Einde schooljaar
Afscheid groep 8
 
In commissievorm worden deze activiteiten elk jaar opnieuw vorm gegeven door de OR, in samenwerking met ouders, leerkrachten en de schoolleiding. Het is een leuke uitdaging om dit elk jaar weer nét wat anders te organiseren. Het budget voor het mogelijk maken van de activiteiten komt uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Met de vrijwillige bijdrage hopen we de kinderen leuke en waardevolle extra activiteiten op school te geven.
De vrijwillige ouderbijdrage zorgt voor waardevolle extra's voor de kinderen!
 

Klankbordfunctie vanuit de Ouderraad

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de directie, de Medezeggenschapsraad (MR) en voor de ouders van de school. De OR denkt mee met de directie over het proces, de inhoud en het te volgen beleid van school. Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies. De OR geeft feedback aan de MR over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De OR streeft ernaar laagdrempelig bereikbaar te zijn voor inbreng van aandachtspunten door ouders.
Met opmerkingen of ideeën, die een bijdrage kunnen leveren aan een prettig schoolklimaat, kunt u altijd terecht bij één van de OR-leden, of mail uw suggesties naar ons e-mailadres or.driesprong@hetgroenelint.nl. We nemen dan snel contact met u op!
 

Wie zitten er in de Ouderraad?

De OR bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders, aangestuurd door een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen met overige OR leden de Ouderraad.
Ouderraad De Driesprong 2023-2024
José Busch-Koenen (voorzitter)
Mariëlle Paans (secretaris)
Esther Cornelis (penningmeester)
Ellen Dierckx-Hendrikx (OR lid)
Kristel Voeten (OR lid)
Ilona van Beijsterveldt (OR lid)
 

Ouder betrokkenheid

Bij sommige activiteiten kunnen we extra hulp gebruiken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het versieren van de school of klas. Vind u het leuk om dit af en toe te doen? Mail ons uw gegevens en u ontvangt een mailtje als we extra hulp hiervoor nodig hebben: or.driesprong@hetgroenelint.nl. Daarnaast zullen we via de klassenouders regelmatig communiceren wanneer we extra hulp nodig hebben. Klassenouders delen de berichten van de OR in de klassen, u ziet dit dan vanzelf in uw klassenapp verschijnen.
 

Elke ouder kan lid worden van de Ouderraad!

Wanneer u lid van de OR wordt, heeft u de mogelijkheid om mee te beslissen over de besteding van de middelen verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. U kan meedenken en adviseren over het proces, de inhoud en het te volgen beleid van school. Verder helpt u mee bepalen welke soorten activiteiten worden georganiseerd. Hiermee kunt u een zeer concrete bijdrage leveren aan het welbevinden van uw kind(eren) op onze school.
 

Vragen, aanmeldingen of opmerkingen?

Nieuwsgierig of de OR iets voor jou is? U bent welkom om een vergadering bij te wonen. Voelt u vrij om contact met ons te zoeken via email: or.driesprong@hetgroenelint.nl of spreek ons gewoon aan!
 

Oudervereniging

De Oudervereniging van De Driesprong is een vereniging die volledig bestaat uit ouders van kinderen op onze school. Met de oprichting van deze vereniging is een aantal zaken direct officieel geregeld, zoals persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de Ouderraad. Ook is hierdoor een heldere financiële scheiding tussen de school en de Oudervereniging ontstaan. De statuten, de notulen van de Ouderraad vergaderingen en een exemplaar van het jaarverslag zijn te vinden in de app en op de website van  de Driesprong, onder het kopje ‘De Ouderraad’.
Cookie instellingen