Veiligheid, sfeer en respect

Op de Driesprong streven we naar een positieve sfeer waarin kinderen zich welkom voelen. We hechten veel waarde aan respectvolle en open communicatie tussen kinderen, ouders en het onderwijspersoneel, wat bijdraagt aan duidelijke verwachtingen en een veilige cultuur.

Kenmerkend voor ons onderwijs is de systematische aandacht voor sociaal-emotioneel leren. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe ze goed en respectvol met elkaar kunnen omgaan en begrijpen hoe anderen zich voelen. We zetten ons actief in om te voorkomen dat er ruimte is voor pesten en discriminatie. We organiseren activiteiten om goed burgerschap te bevorderen.

Regelmatig organiseren we activiteiten die het gemeenschapsgevoel en de betrokkenheid op de Driesprong stimuleren. Kinderen worden aangemoedigd om deel te nemen aan besluitvorming en activiteiten via o.a. onze Leerlingenraad.

Een veilige omgeving wordt gewaarborgd door professionals die alert zijn op belangrijke signalen van zowel fysieke als digitale veiligheid. We passen ons handelen aan op basis van de behoeften van de kinderen en betrekken ouders actief bij deze processen. We houden onze kennis hierin up-to-date.
Cookie instellingen