Toekomstgericht onderwijs

Basisschool de Driesprong streeft naar onderwijs van nu voor de wereld van morgen. De focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden die relevant zijn in de 21e eeuw, zoals kritisch denken, creativiteit, samenwerking en communicatie. De school integreert technologie in het leerproces om kinderen vertrouwd te maken met digitale (leer)middelen en social media. Hierdoor zullen de kinderen kansen en risico’s ervan begrijpen.

Daarnaast hecht de school veel waarde aan zelfexpressie en authenticiteit, waarbij kinderen worden aangemoedigd zichzelf te zijn en zich op een manier te presenteren die bij hen past. Het streven naar een positieve leeromgeving, waarin leren als plezierig wordt ervaren, vormt een essentieel onderdeel van het onderwijs op de Driesprong.
 
Cookie instellingen