Thematisch onderwijs

Bij het thematisch onderwijs op de Driesprong wordt een bepaald thema gekozen, zoals bijvoorbeeld "de ruimte", "duurzaamheid" of "het museum". Leerkrachten ontwikkelen dan lessen en activiteiten die gerelateerd zijn aan dat specifieke thema en die de verschillende vakgebieden integreren. Hierdoor kunnen kinderen betere verbanden leggen tussen verschillende onderwerpen en wordt betekenisvol leren in een rijke context gestimuleerd.

Bij de verwerking van de thema’s staat niet alleen kennis voorop maar ook andere vaardigheden zoals samenwerken, plannen, (creatief/kritisch) verwerken en presenteren. Doordat kinderen actief bij de thema’s worden betrokken, zien we een verhoogde motivatie en betrokkenheid. We halen de wereld niet alleen in de school, maar gaan ook jaarlijks meermaals op excursie naar inspirerende, uitdagende en betekenisvolle bestemmingen. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie is een belangrijk element om ons thematisch onderwijs vorm te geven.

Bij ons kleuteronderwijs is het onderwijs volledig thematisch ingericht. Bij de groepen 3 en 4 zien we een overgang waarbij we ook methodisch onderwijs aanbieden voor de basisvaardigheden. Vanaf groep 5 t/m groep 8 is het thematisch onderwijs geïntegreerd bij de wereld oriënterende vakgebieden en worden de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid ook grotendeels binnen deze werkwijze aangeboden.
Cookie instellingen