Goede zorg voor elk kind

Goede zorg voor elk kind is van groot belang voor het welzijn en de ontwikkeling.
Wij zien dat in een steeds inclusievere onderwijsleeromgeving er kinderen zijn met verschillen in leerstijlen, snelheid en interesses. Wij creëren ons onderwijs zo dat het tegemoet komt aan individuele behoeften voor uitdagende activiteiten voor kinderen met een sterk ontwikkelingspotentieel en extra ondersteuning en zorg voor degenen die dat nodig hebben.

Een veilige omgeving waarin onderwijsprofessionals oog hebben voor de individuele behoeften van elk kind en in staat zijn om hier adequaat mee om te gaan, zorgt voor een respectvol klimaat en een fijne sfeer.

We zien ouders als waardevolle partners bij de ontwikkeling van hun kinderen. Open communicatie met wederzijds heldere verwachtingen en afspraken vormen een belangrijke basis.
Cookie instellingen