De leerlingenraad

Ouders en leerkrachten hebben inspraak bij diverse zaken van onze school via de MR. Maar, een andere belangrijke groep binnen onze school zijn natuurlijk de kinderen. Vanuit de MR is daarom het initiatief gekomen om een LeerlingenRaad in te voeren. In de LeerlingenRaad zit een afgevaardigde van alle groepen 6 t/m 8. Zij vergaderen ongeveer 4 keer per jaar gedeeltelijk binnen en gedeeltelijk buiten schooltijd en worden op diverse onderwerpen om advies gevraagd. Ook mogen zij zelf onderwerpen aandragen.

De volgende leerlingen zijn gekozen in de leerlinengraad

  • Thijme Mol
  • Baukje van den Enden
  • Youri Verzendaal
  • Jayden Rijvers
  • Hildegard Ferreira
  • Lizzy van den Eeden

U kunt de leerlingenraad bereiken via het volgende e-mailadres:

leerlingenraad.driesprong@hetgroenelint.nl 

We rekenen op het enthousiasme van de kinderen en de betrokkenheid van leerkrachten en ouders waardoor de LeerlingenRaad een nuttige aanvulling binnen De Driesprong zal worden.

Directie De Driesprong

Cookie instellingen